Skånska blommehöns

  Skånska blommehöns

 Vi har tre innevånare i hönshuset.
På bilden syns
Lill-Tuppen, Kebnekaise, Örnia, Cecilia (med hätta)
och, liggande,
Malin eller Gnällan.

På torpet fanns tidigare dessutom Randi och egna kycklingarna
Banditen,
Gullan, Mary, Oboy, Piratan, Sträckan och Sudden.

Fem kycklingar köptes från genbank sommaren 1998:
Bruno, Granita, Snäckan, Silvia och Tant Brun.

Tidigare fanns även Boxaren, Gustav, Grållan, Lotta, Rutger och Sotaren här,
men de är alla döda nu.

Vi är medlemmar i Svenska Lanthönsklubben.


Tant Brun spurtar förbi Vitass

Ibland har hönsen bråttom.

Dammande höna efter sandbad

Efter ett rejält sandbad behövs en urdamning.


Skånska blommehöns är en stam av gammal svensk lantras.
Namnet kommer av att yttersta spetsen av varje fjäder har en vit fläck, blomma.
Denna blomma syns väl mot resten av fjäderdräkten som kan variera
från ljust grått över brunt till svart.

Äggfakta
ÄggfaktaBoxaren

Kläckt i Snickartorps hönshus 1999-05-23
Dog 1999-05-27

Boxaren var en kyckling med svarta fläckar (blåtiror) under båda ögonen.
Han trampades ihjäl i hönshuskalabaliken.

Han ruvades fram av Gnällan.


Bruno

Kläckt i Granbergsdal 1998-05-24
Kom till Snickartorp 1998-07-10
Genbank

Bruno är en brun-vit tupp.


Cecilia

Kläckt i Granbergsdal 1995-07-09
Kom till Snickartorp 1995-07-15
Dog 1999-07-02

På Cecilia syntes anlaget för huvudhätta som finns hos de flesta lanthöns.


Gnällan

Kläckt i Granbergsdal 1995-07-09
Kom till Snickartorp 1995-07-15

Gnällan heter det hon gör. Hon är svart liksom Malin.

Hon är mycket ruvvillig och är den enda hönan som har ruvat fram kycklingar,
Randi 1997, och Gullan och Piratan den 31 maj i fjor.

Den 8 augusti började hon återigen ruva två ägg och båda kläcktes den 2 september.
Resultaten är
Oboy och Sudden.

Den 2 maj 1999 började hon ruva fem ägg.
Tyvärr gick tre av dem sönder, men de två återstående kläcktes den 23 maj.
Kycklingarna fick namnen
Sträcket och Boxaren.

Gnällan har övergett Sträcket och vill bara ruva fram fler kycklingar.
Därför har vi lagt henne på ruvning igen, på åtta ägg den 4 juli.
Beräknad kläckning den 25 juli.


Granita

Kläckt i Granbergsdal 1998-05-24
Kom till Snickartorp 1998-07-10
Dog 1999-04-07
Genbank

Granita var en grå-vit höna.


Grållan

Kläckt i Granbergsdal 1995-07-09
Kom till Snickartorp 1995-07-15
Dog våren 1996


Gullan

Kläckt i Snickartorps hönshus 1998-05-31

Gullan ruvades fram av Gnällan som förmodligen också är hennes mor.
Eftersom
Rutger är chef i hönshuset är han troligaste kandidaten till faderskapet.

Hon hade ett guldskimmrande brunt dun och har nu en tofs på huvudet .


Gustav

Gustav

Kläckt i Granbergsdal 1995-07-09
Kom till Snickartorp 1995-07-15
Dog 1997-10-11


Kebnekaise

Kebnekaise

Kläckt i Granbergsdal 1995-07-09
Kom till Snickartorp 1995-07-15
Dog 2002-09-14 klockan 16.00


Lill-Tuppen

Lill-Tuppen

Kläckt i Granbergsdal 1995-07-09
Kom till Snickartorp 1995-07-15
Dog 1997-10-11


Lotta

Kläckt i Granbergsdal 1995-07-09
Kom till Snickartorp 1995-07-15
Dog hösten 1995


Malin

Kläckt i Granbergsdal 1995-07-09
Kom till Snickartorp 1995-07-15
Dog 1999-09-15

Malin var svart och mycket svår att skilja från Gnällan, förutom på lätet.
Hon flög gärna upp på armen om man sträckte ut den.


Oboy

Kläckt i Snickartorps hönshus 1998-09-02

Oboy är en ungtupp. Han är större än sin bror Sudden.
Han ruvades fram av
Gnällan som förmodligen också är mor.

Oboy har rödbrun fjäderdräkt med vita inslag.


Piratan

Kläckt i Snickartorps hönshus 1998-05-31

Piratan ruvades fram av Gnällan som förmodligen också är hennes mor.
Eftersom
Rutger är chef i hönshuset är han troligaste kandidaten till faderskapet.

Hon hade en svart "lapp" under höger öga som liten.


Randi

Kläckt i Snickartorps hönshus 1997-09-07

Randi är en tupp som ruvades fram av Gnällan i fjor
och som förmodligen också är hans mor.
Eftersom
Rutger var chef i hönshuset är han troligaste kandidaten till faderskapet.
Enda möjliga alternativet är
Sotaren, som var en sorts gudfar åt Randi.

Sedan senvintern 1999 är Randi chefstupp.

Han var randig på huvudet när han var mindre.
Numera är han svart och påminner mycket om Sotaren.


Rutger

Rutger

Kläckt i Granbergsdal 1995-07-09
Kom till Snickartorp 1995-07-15
Dog 1999-05-22


Snäckan

Snäckan

Kläckt i Granbergsdal 1998-05-24
Kom till Snickartorp 1998-07-10
Dog 2003-05-21


Silvia

Kläckt i Granbergsdal 1998-05-03
Kom till Snickartorp 1998-07-10
Genbank

Silvia är en svart-vit höna med tofs och brunt i kragen.


Sotaren

Kläckt i Granlungsdal 1995
Kom till Snickartorp 1996-06-27
Dog 1998-04-24
(Genbank)

Sotaren var den ende hönshusinnevånaren som inte var släkt med de övriga.
Han hette Lill-Tuppen när han kom till oss som ett-åring,
men vi hade ju redan en tupp med det namnet så vi döpte om honom.
Eftersom han var helsvart med grönskimmrande rygg och vingar fick han heta Sotaren.
Han var lite nervöst lagd.


Sträckan

Kläckt i Snickartorps hönshus 1999-05-23

Sträckan hade ett steck tvärs över huvudet som liten.
Hon är nu en svart-vit höna.

Hon ruvades fram av Gnällan.


Sudden

Kläckt i Snickartorps hönshus 1998-09-02

Sudden är en ungtupp, som vi först trodde var en höna
eftersom hans "manliga" attribut (kam, haklappar, stjärtfjädrar) är mindre än
Oboys.
Han ruvades fram av
Gnällan som förmodligen också är mor.

Som kyckling hade Sudden svarta fläckar under båda ögonen, som en riktig nattsuddare.


Tant Brun

Tant Brun

Kläckt i Granbergsdal 1998-05-03
Kom till Snickartorp 1998-07-10


Örnia

Kläckt i Granbergsdal 1995-07-09
Kom till Snickartorp 1995-07-15
Dog hösten 2001

Örnia var mellangrå med mörkgrått huvud och en rovfågelsliknande blick.
Därav hennes namn.
Hon var den nyfiknaste hönan och skulle alltid noga kolla vad vi gjorde.


Svenska Lanthönsklubben

Svenska Lanthönsklubben är en förening för bevarandet av lantraser av höns, gäss och ankor.
Den verkar för en fri och naturlig fjäderfäskötsel.


Tillbaka överst på denna sida


Till förstasidan

Länkar till valda delar av webben

Sidan uppdaterad 2003-06-29