Svenska Lanthönsklubben

Svenska Lanthönsklubben

 

Svenska Lanthönsklubben är en förening för bevarandet av lantraser av höns, gäss och ankor. Den verkar för en fri och naturlig fjäderfäskötsel.

Svenska Lanthönsklubben förespråkar fri och naturlig hönshållning. Hönsen ska få sprätta i dynghögen, ruva fram sina kycklingar och bala under favoritbusken.

Svenska Lanthönsklubben arrangerar inga skönhetstävlingar för att kora det utseendemässigt "bästa djuret". Klubben anser att sådana avelsmål på sikt försämrar djurens inre livsviktiga egenskaper.
I stället visar de lantrasdjur och informerar om klubben vid lokala arrangemang, anordnar klubbträffar och studiecirklar. Här träffas lite "galna" människor och lär av varandra.

Svenska Lanthönsklubben ser det som väldigt viktigt att rädda och bevara de sista resterna som finns kvar av våra svenska lantraser av höns, gäss och ankor:
Skånsk blommehöna, Åsbohöna, Ölandshöna, Gotlandshöna, Orusthöna, Hedemorahöna, Svarthöna, Gammalsvensk dvärghöna, Öländsk dvärghöna, Skånegås, Ölandsgås, Blekingeanka, Blå anka, Gul anka och Svensk myskanka.

Lantraser ska bevaras inom en levande genbank, med fortsatt anpassning och bibehållen genetisk mångfald.

Lantrasdjur från genbanksbesättningar förmedlas endast till medlemmar.

I Lanthönsklubben finns cirka 2000 olika människor. Det som förenar de flesta av oss är att vi håller fjäderfä till husbehov.
Oavsett vilken sorts höns, gäss, ankor, kalkoner, fasaner, påfåglar etc vi har, så är det inställningen till djuren som förenar oss.

 

Som medlem får du:

 

Klubbtelefon: 010-297 75 54

Svenska Lanthönsklubbens webbplats


Till förstasidan

Länkar till valda delar av webben

Sidan uppdaterad 1999-02-15