Snickartorp

Bygge av ett nytt kombinerat pumphus och förråd

Framsidan sedd från nordväst

Gamla pumphuset

Gamla pumphuset.

Gamla pumphuset utan tak och väggar

Gamla pumphuset halvrivet.

Bara lite rester kvar av gamla pumphuset

Och helrivet.

Nya pumphuset/förrådets bottenram

Bottenramen till det nya pumphuset hopsatt och inpassad över brunnen.

Nya pumphuset/förrådets bottenram med golvreglar

Bottenramen utökad med golvreglar.

Nya pumphuset/förrådets grundhål markerade

Störar uppsatta för att markera var hål ska grävas för grunden.

Nya pumphuset/förrådets hål för grunden

Hålen grävda.

Nya pumphuset/förrådets grund av lecablock

Hålen fyllda med singel och lecablock utlagda, nivåanpassade och riktade parallellt med garaget.

Nya pumphuset/förrådets bottenram med timmerprofil

Bottenramen med nedersta timmerprofilerna fastspikade.

Nya pumphuset/förrådet med halva väggar

Hälften av timmerprofilerna på plats.

Nya pumphuset/förrådet med väggar

Väggarna nästan klara.

Väggarna klara och delvis målat

Väggarna klara, takåsarna på plats och delvis målat.
Dessutom början på taket längst bort.

Ovanstående bilder som animation

Rivningen av gamla pumphuset


Till förstasidan

Länkar till valda delar av webben

Sidan uppdaterad 2001-08-05