Snickartorp

Kartor

Gröna kartan Gula kartan

Gröna kartan

Örebro centrum ligger 8 km åt sydväst.
Vi bodde tidigare i Vivalla som syns i väster.
Rinkaby kyrka, som vi gifte oss i, syns i kartans östra kant.
Hemfjärden som syns söder om Myrö gård är den västligaste delen av Hjälmaren, Sveriges fjärde största sjö.
På Myrö gård finns ett gårdsslakteri med butik. Där köper vi vårt kött.

Europaväg 18/20 är numera motorväg på sträckan Örebro - Arboga.
Trafikplatsen vid Björklunda är borttagen och ersatt med en ny, med namnet Munkatorp, närmare Örebro.
Vi har fått en ny lokalväg som går norr om Ulriksberg, över motorvägen fram till en ny rondell vid Danielslund.

Gula kartan

Busslinjerna 321, 322, 323 och 324 stannar på hållplatsen Solbaddet cirka 115 m öster om vår infart.
Väntkuren på vägens södra sida är utmärkt på kartan. Den är en rest från vänstertrafikens dagar.
Biljettpriset till Örebro är 21 kr, med rabattkort (20%) 16,80 kr, och man kan fortsätta med stadbuss utan att betala ytterligare.


Till förstasidan

Länkar till valda delar av webben

Sidan uppdaterad 2003-10-16