Bilder på torpets djur

Skånska blommehöns och bondkatter.